Atacama

  • Xuất xứ: Tây ban nha
  • Kích thước: 20x120
  • Bề mặt: matt
  • Chất liệu: pocelain
  • Mô tả:
  • DVT: