Sweet

  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Kích thước: 60x120; 75x75; 60x60
  • Bề mặt: Bóng mài; satin
  • Chất liệu: pocelain
  • Mô tả:
  • DVT: