Statuary

  • Xuất xứ: Made in Spain
  • Kích thước: 60x120 ; 75 x 75
  • Bề mặt: satin
  • Chất liệu: Pocelain
  • Mô tả:
  • DVT: m2