Mars

  • Xuất xứ: Made in Spain
  • Kích thước: 60x120; 75x75; 60x60
  • Bề mặt: Matt
  • Chất liệu: pocelain
  • Mô tả:
  • DVT: