Leiden

  • Xuất xứ: Tây ban nha
  • Kích thước: 60x60; 303x613
  • Bề mặt: matt
  • Chất liệu: pocelein
  • Mô tả:
  • DVT: