Habitat

  • Xuất xứ: Made in Spain
  • Kích thước: 60 x 60; 30,3 x 61x3
  • Bề mặt: Matt
  • Chất liệu: Pocelain
  • Mô tả:
  • DVT: sqm